ประกันชีวิตสำหรับสัตว์เลี้ยง สุนัขแมว มีที่ไหนบ้าง คุ้มครองได้แค่ไหน ควรอ่านก่อนทำ

โพสต์โดย: admin | เมื่อ: 2016-3-5 12:32| เปิดอ่าน: 6337| ความคิดเห็น: 0

ประกันชีวิตสำหรับน้องหมา สุนัขตัวโปรด ว่าควรจะทำประกันหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ คุ้มครองประกันอย่างไร เราลองมาอ่านกัน ในแต่ละบริษัทที่ให้การประกันชีวิตน้องหมา น้องแมว เรามาลองอ่านรายละเอียดกัน ก่อนตัดสินใจทำประกันให้สุนัข อะไรที่คุ้มครองอะไรที่เป็นข้อยกเว้นในการคุ้มครอง ลองอ่านก่อนทำ นะจ๊ะ
    

1. เมืองไทย Cats & Dogs ประกันภัยสัตว์เลี้ยง

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs ประกันภัยสำหรับสุนัขและแมว เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 2,600 บาท

มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครบถ้วน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

 • เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
 • ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
 • ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศ เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
 • ค่าวัคซีนป้องกันโรค (เฉพาะแผน 1-3)


    

    

เงื่อนไขในการรับประกันภัย
 • สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 7 ปี
 • สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการหรือเจ็บป่วย (ดูจากใบรับรองตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง)
 • สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 • สัตว์เลี้ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน
 • จำนวนกรมธรรม์สูงสุด 1 ฉบับ/ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
 • กรณีทำประกันแบบฝังไมโครชิพ สัตว์เลี้ยงจะต้องได้รับการฝังไมโครชิพมาแล้ว ไม่เกินกว่า 30 วัน


  ข้อยกเว้นสำคัญ

 • การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยใหม่เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
 • การถูกฆ่าโดยเจตนา ถูกวางยาพิษ หรือถูกกลั่นแกล้ง
 • โรคระบาดของสัตว์เลี้ยง
 • ภาวะโรคขาดอาหาร หรือการจัดเก็บอาหารสัตว์ไม่ถูกสุขลักษณะ
 • การอยู่รวมกันที่แออัด การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน

  * รายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ mti_ecommerce@muangthaiinsurance.com
  เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.ดูรายละเอียดทั้งหมด http://www.muangthaiinsurance.com/th/insurance/misc/pet


  2. มิตรแท้ประกันภัย

  DOG Insurance บริษัทฯ ขอแนะนำการประกันภัยสุนัข โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม การประกันภัยสุนัขเป็นแห่งแรกในประเทศไทย บริษัทฯมีความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ท่านเจ้าของสุนัขทุกท่าน ผ่านเครือข่ายสาขาเกือบร้อยแห่งทั่วประเทศ

  ความคุ้มครอง
  ข้อ 1 การตายของสุนัขโดยอุบัติเหตุ (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุจากยานพาหนะ)
  "อุบัติเหตุ" เหตตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกตัวสุนัขและทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
  "ยานพาหนะ" ยานพาหนะทางบกทุกชนิดที่เดินด้วยเครื่องยนต์และใช้สำหรับเดินบนถนนสาธารณะ
  ข้อ 2 การตายของสุนัขจากการเจ็บป่วยหรือได้รับเชื้อโรค
  "การเจ็บป่วย" อาการผิดปกติ การป่วยไข้ การเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับสุนัข
  ข้อ 3 ค่ารักษาสุนัขอันเกิดจากอุบัติเหตุในข้อ 1
  ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาสุนัข โดยโรงพยาบาลสัตว์ หรือสถานพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกสัตว์
  ข้อ 4 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียขีวิต หรือความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการกระทำของสุนัขซึ่งผูเอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย ในฐานะเจ้าของสุนัข หรือผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ดูแลรักษาสุนัขแทนเจ้าของ

  ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

  1. การฆ่าสุนัขโดยเจตนา
  2. การตายของสุนัขอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก
  2.1 การขนส่งทางทะเล เว้นแต่การขนส่งในแม่น้ำลำคลอง
  2.2 การผ่าตัด การฉีดวัคซีน การปลูกฝี เว้นแต่จะต้องกระทำเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
  2.3 ยาพิษ ยาโดป ยากระตุ้น
  2.4 การบาดเจ็บหรือตายที่เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งหรือเจตนากระทำของบุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
  2.5 โรคระบาดของสุนัข (หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ประกาศให้เป็นโรคระบาดในขณะนั้น)
  2.6 สงครามทุกประเภท การปฎิวัติ กบฎ การจราจล การนัดหยุดงาน ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล
  2.7 อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์

      

  เงื่อนไขและเอกสารประกอบการับประกันภัย

  1. สุนัขอายุตั้งแต่ 3 เดือน - ไม่เกิน 7 ปี และต้องฝังไมโครชิพแล้ว
  2. สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีน 5 โรค
  2.1 โรคไข้หัดสุนัข
  2.2 โรคหวัดและหลอดลมอักเสบ
  2.3 โรคเลปโตสไปไรซีส (โรคฉี่หนู)
  2.4 โรคลำไล้อักเสบ
  2.5 โรคหวัด
  3. สำเนาผลการตรวจสุขภาพ
  เอกสารเพิ่มเติม กรณีต้องการจำนวนเงินเอาประกันภัยมากกว่าที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

  4. สำเนาผลการตรวจเลือด (ถ้ามี)
  5. สำเนาใบเสร็จซื้อขาย (ถ้ามี) สำเนาใบ PEDIGREE (ถ้ามี)
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอเอาประกันภัย

  อ่านเพิ่มเติม http://www.mittare.com/index.php?q=node/94


  เรียบเรียงโดย http://www.dogthailand.net/
  ภาพจาก pinterest.com

 • 4.jpg
  2.jpg
  1.jpg
  7f098e07611a716d6481f501f22358e7.jpg


  ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้